XXII. Homoródmenti Népdalvetélkedő

Időpontja. 2020. február 29.

PROGRAM:

8:30 – 9 óra – a résztvevők bejelentkezése, bemutatkozása, sorshúzás (sorrend megállapítására)

9 – 14 óra – homoródmenti falvak dalosainak megmérettetése

14- 15 óra – más vidékről érkezettek versenye

15 – 17 óra – közös ebéd, ezalatt:

15 – 17 óra – a huszárcsapatunk katonaénekeiket mutatják be

17 – 18 óra – eredményhirdetés, díjátadás, kiértékelés

18 – 22 óra – közös éneklés, beszélgetés

Bővebben a szentegyházi Gyermekfilharmónia honlapján, itt…

A csoportos műsorunk:

SOMOGYI DALCSOKOR 1. RÉSZ

Este későn, faluvégen jártam…

Este későn, faluvégen jártam,

Három csillagot az égen láttam.

Három csillag mind azt jelentgeti,

Hogy minékünk haza el kell menni.

Csípős csollány van az udvaromba’,

Szeretőmmel most vagyok haragba’.

Nem is merek véle beszélgetni,

Mert azt mondják akarom szeretni.

Ha a csollány mellé fekszek, megcsíp,

Ha a rózsám mellé fekszek, megszid.

Jaj, Istenem, én most mit csináljak.

Mit hazudjak a kedves babámnak.

Mikor az én vendégségem lészen,

Összehívom az én szép vendégem.

//:Összehívok hetvenhét szakácsot,

Hogy levesbe főzzenek kalácsot. ://

Átimennék a Kerkán… 

Átimennék a Kerkán, Jövő évnek tavaszán.

//: Visszajönnék a nyarán, Daruszőrű paripán. ://

Átmész rózsám, át biz én. Visszajössz- e, úgy biz én.

//:Ha te elmész én is el, Mért maradnék tőled el. ://

Pásztor ember vígan él… 

Pásztor ember vígan él, Fél világgal nem cserél.

Eszik, iszik, furuglál, Billeg- ballag, meg- megáll.

Ha délfelé gyün a Nap, Ebédje is van annak.

Örzse asszony serényen, Hozi két kis edénybe.

Hogyha leül a gyöpre, Vagy valami törzsökre,

Eszik, iszik kedvére, Nem romlik el a vére.

Ebéd után szundikál, Örzse asszony a bojtár.

Fizetés is jár érte, Csókot kap majd estére.

Lemenőben már a Nap, Hazafelé ballagnak,

//:Elől vezér ürüje, Szépen szól a csengője. ://

Hopp, subám gallérja… 

Hopp subám gallérja, Túróval van gombolva,

//:Szalonnával bélölve, Kendnek is jut belőle://

Sárga kolompér leves, Engem biza ne nevess,

//:Mert ha engem nevetöl, Megtudja a szeretőm. ://

Ez a lábam ez, ez, ez, Jobban járja, mint emez.

//:Édes lábam jól vigyázz, Mer’ a másik meggyaláz. ://

Kukorica csutája…

Kukorica csutája, sebes a rózsám szája,

Meg kell annak gyógyulni, ha meg akar csókolni.

Három akó borom van, mind a három csapon van.

Egyik édes, másik jó, a harmadik savanyó.

Hajam, szemem fekete, a tied is mellette.

/:Összeillik a kettő, mint a selyem keszkenő:/

 

SOMOGYI DALCSOKOR  2. RÉSZ

Vörös bor nem drága…

Vörös bor nem drága, két krajcár az ára.

Hozz kocsmáros még egy meszeölyt,

Hadd mulassak három versöt. Azután elmönyök.

Ne mönyj el angyalom, van még egy forintom,

//:Szűjésemmel, fonyásommal pórólgattam,

Azt is a számodra hagytam. Mulasd el angyalom. ://

 

Lányok láttatok- e…

//:Lányok láttatok- e vízen bugyborékot?://

//:Száraz ágon nőtt rozmaringot,

A zsebemben 3 forintot.://

//:Lányoknak az ágya rozmaring a lába://

//:Bárcsak tölgyfa volna ihajja,

hogy ne nyikorogna valaha.://

//:Hozz bort kocsmárosné, megadom az árát://

//: Ha én meg nem adom ihajja,

megadja galambom valaha. ://

 

Hallod pajtás…

Hallod pajtás, mit üzent ez a gazdag Vítus,

Hogy ő néked régóta 5 forint adatos.

//: Ebből ihatsz jó ízűt, mert látom szomjús vagy,

A te kedves szomszédodnak kedvét épp el ne hagyd!://

Mikor táncol a remete, remeg a szakálla.

Illeg- billeg a szakálla, mégis egyre járja.

//: Ó én édes kiskutyám, te vagy az én bundám,

Nyakbatevős kistarisznyám, minden alamizsnám.://

 

Hat nap van egy hétbe…

Hat nap van egy hétbe, hat nap van egy hétbe, hetedik vasárnap,

Bárcsak kedves rózsám, bárcsak kedves rózsám egyszer láthatnálak.

Sohase láttalak, sohase láttalak, nem is ismertelek,

Csak híred hallottam, csak híred hallottam, mégis szerettelek.

Széles víz a Duna, széles víz a Duna, keskeny palló rajra,

Ne menj rá angyalom, ne menj rá angyalom, mert leesel róla.

Nem esöm  nem esöm, nem esöm, nem esöm a Duna vizébe,

Inkább esök rózsám, inkább esök rózsám véled szerelembe.

 

Csúnya volna, ha én aztat nem tudnám…

Csúnya volna, ha én aztat nem tudnám

Melyik utcában lakik az én babám.

Ott lakik a rozmaringos utcában,

Szent György virág nyílik az ablakjában.

Az ablakom pirossal virágzik,

Ablakrámám zölddel levelezik.

Az is búval vagyon ám kirakva,

Barna babám könnyen nyitogatja.

Nyújtsd ki babám a te jobb karodat,

Úgy ereszd el kedves galambodat.

//:Utoljára öleljük meg egymást,

Adjon Isten szerencsés utazást. ://

EGYHÁZI NÉPI ÉNEK:

Jézus Krisztus drágalátos vére

Jézus Krisztus drágalátos vére

Foljon leja szenvedő lelkekre.

Kiknek kezük égre van emelve,

A kínok közt szemük könnyel telve.

Halljátok ezt élő keresztények!

Segítséget kérnek kimúlt hívek.

Imádkozzunk atyánkért, anyánkért!

Hitvestársunk, elhunyt magzatunkért!

Jézus, kérünk öt mély sebeidért,

A keresztfán kiontott véredért.

Szabadítsd a szenvedő lelkeket,

Nyisd meg nekik a magas egeket!

Legyen nekik égi birodalmuk!

Mindnyájunknak ezt add meg, Jézusom!

Hogy testünk föld gyomrába nyugodjon,

Lelkünket vedd magadhoz, Jézusom!

Jánoshalma, 1963. K.L.

Gosztonyi Jánosné Sándor Mária 68 é.