A Csoóri Sándor Alap – Csoóri Sándor Program 2019. évi pályázatán nyertes pályázati programunk

A Csoóri Sándor Program a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezeteket, közösségeket kívánja támogatni. A 2019. évben kiírt pályázati programban Egyesületünk 1 500 000 Ft támogatásban részesült.

A nyertes pályázati program bemutatása:

Pályázati azonosító: CSSP-E-NEPZENE-2019-0099

A pályázati projekt címe: Meseházi Családi Dalárda szakmai támogatása

Pályázó neve: Tulipántos Egyesület (Békéscsaba)

A pályázó bankszámlaszáma: 11600006-00000000-83914151 (Erste Bank)

A projekt kezdete: 2019. 10. 01.

A projekt vége: 2020. 06.30.

Pénzügyi adatok:

 • kért összeg: 1 937 800 Ft
 • megítélt összeg: 1 500 000 Ft

Költségvetés:

B Dologi kiadások: 1 500 000 Ft

B1: Oktató és előadók tiszteletdíja: 114 516 Ft

B2: Oktatási segédanyagok beszerzése: 92 892 Ft

B3: Egységes népviselet, fellépőruha beszerzése: 696 690 Ft

B6: Kisértékű technikai eszközök: 286 262 Ft

B7: Oktatók, előadók útiköltség térítése: 309 640 Ft

Az együttes adatai:

 • Neve: Meseházi Családi Dalárda
 • Az együttesnek otthont adó település: Békéscsaba
 • Az együttes alakulásának éve: 2015. (december 05.)
 • Az együttes hatóköre területi szempontból: országos
 • Az együttes vezetője: Palotay Judit és János Hajnalka
 • Az együttes tagjainak száma: 30 fő
 • Az együttes életkori kategóriája: vegyes
 • Az együttes nem tagja szakmai szövetségnek.
 • Az együttes eredményei, díjai:
  • XVIII. Homoródmenti Népdalvetélkedő, Szentegyháza: legjobb külföldi csoport
  • III. Regionális Népdalköri Találkozó, Gyula: arany minősítés
  • VII. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny, Dévaványa: arany fokozat
  • VIII. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny, Dévaványa: ezüst fokozat
  • XXI. Homoródmenti Népdalvetélkedő, Szentegyháza: egységes éneklésére és repertoárért oklevelek
 • A próbák helyszíne: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17. (hetente)
 • Milyen hosszú műsorral tud fellépni az együttes: 40 perc/alkalom
 • Az együttes jelenlegi repertoárja:
  • Nagymagyarországi tájegységek népdalai, karácsonyi népénekek, katonadalok.
   • Felcsíki népdalcsokor,
   • Dél-Alföldi népdalcsokor,
   • Moldvai népdalcsokor,
   • Szatmári népdalcsokor,
   • Bodrogközi népdalcsokor,
   • karácsonyi népi énekek,
  • A fellépéseken az adott tájegység viseletébe öltözve jelennek meg a családok. Több generáció énekel együtt, gyerekek, szülők, nagyszülők. Az előadásokon az együtt éneklés mellett, megjelenik a tehetségek szóló éneke is. A közös éneklésnek csodálatos ereje van, erősíti a generációk közötti összetartást is.
 • A támogatási időszakra vonatkozó szakmai terv, programok összefoglalása, a kért támogatás hasznosulása, a költségvetés szöveges indoklása:
 1. november
  • Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny Dévaványa
 1. december
 • Adventi hangversenyek, városi és vidéki fellépések az adventi időszakban.
 1. március
 • Homoródmenti Népdalvetélkedő Szentegyháza
 • A Nemzeti összetartozás évében erősíteni és továbbra is ápolni szeretnénk a határon túli magyarsággal eddig kialakított jó kapcsolatunkat.
 1. május
 • Családi nap
 • Szeretnénk megünnepelni és megmutatni mindenkinek az eddig elért eredményeinket.
 • A rendezvényre meghívunk más tájegységekből csoportokat, együtteseket. Az ismereteink bővítésén túl, fontosak a szakmai, baráti kapcsolatok kialakítása és azok ápolása. Terveink között szerepel egy “Dalárda találkozó” megszervezése.
 • Erre a rendezvényre szeretnénk meghívni a város vezetését, a zeneiskolai képzésükben részt vevő tanárokat és nem utolsó sorban mindenkit aki szereti a népzenét, népi kultúrát.
 1. június

Mezőmegyer

 • Fellépünk a VI. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozón Mezőmegyer, csakúgy mint az elmúlt években.
 • A fellépéseinkhez a ruhákat mindig kölcsönöztük, pályázati pénzből már sikerült egy tájegységre jellemző fellépő ruhát készíttetni. Az idei pályázatból tovább szeretnénk bővíteni viseleteinket, mert több tájegység dalait énekeljük és továbbra is kénytelenek vagyunk a fellépéseinkre viseletet kölcsönözni. Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományőrzés ne csak a dalok eredetiségében, jelenjen meg, hanem az öltözetünkben is. Ezért törekszünk arra, hogy az előadásainkon a tájegységre jellemző ruhákban jelenjünk meg a színpadon.
 • A fellépéseinken a közös éneklés mellett, a bátrabb és tehetségesebb tagok szólót is énekelnek. Gyakran előfordult, hogy a előadásokon a hangosítás nem volt ehhez megfelelő. Ezen kívül sokszor igénylik és kérnek daltanítást is a szervezők, illetve nagy tapasztalattal és tudással rendelkező szakmai vezetőnk – János Hajnalka – gyakran fűz az énekek mellé magyarázatot. Mindezekhez nagy szükségünk lenne a hangtechnikára.
 • 2016 óta rendszeres meghívottjai vagyunk a Homoródmenti Népdalvetélkedőnek. A Dalárda szakmai ismeretszerzésének fontos helyszíne a vetélkedő, hiszen itt találkoztunk először a generációk együtt éneklésének színpadi megjelenítésével. A Nemzeti összetartozás évében kiemelten fontos számunkra a meglévő kapcsolataink ápolása és új szakmai tapasztalatok begyűjtése.
 • Továbbra is szeretnénk a népdalok megismertetésén, szeretetének átadásán túl a több generáció együtt éneklésének örömét megmutatni, úgy ahogy egykor a búbos kemence, a terített asztal mellett, a kalákában végzett munka után a nagycsaládok, barátok leültek és énekeltek. Arra törekszünk, hogy mindez megjelenjen a Dalárda összejövetelein és fellépésein is, hogy átéljük és megmutassuk, az együttlét szépségét és erejét.