2023. december 9-én Csanádapácán, az Adventi gyertyagyűjtáson fogjuk énekelni a következő dalokat:

Betlehem, Betlehem, a te határidba

Betlehem, Betlehem, a te haráridba
Érkezett Mária rongyos istállóba.
Ott ülvén mind egyre elhagyott gerlice,
Elkészíté magát a boldog szülésre.

Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett,
Betlehem városban kis Jézus született.
Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik,
A kisded Jézuska, értünk siránkozik.

Betlehemnek pusztájában, pásztorok vigyázásában

Betlehemnek pusztájában, pásztorok vigyázásában,
Nagy öröm hirdettetik,
Nagy öröm hirdettetik.

Mert a barmok pajtájában, ökör szamár jászolában
Üdvözítő születik,
Üdvözítő születik.

Szállj be hozzánk Máriával, született kis Jézuskával.
Lakjatok mi szívünkben,
Lakjatok mi szívünkben.

Hogy mi is az angyalokkal, tiszta szívű pásztorokkal,
Dicséretet mondhassunk,
Dicséretet mondhassunk

Felkelék én jó reggel hajnalba

Felkelék én jó reggel hajnalba,
Megmosdottam minden bűneimtől.

Megkendőztem arany kendezőmvel,
Kimenék én ajtóm elejibe.

Feltekinték magas mennyországba,
Nyitva láttam mennyország kapuját.

S azon belül mennyország ajtóját,
S azon felül egy rengő bölcsőcskét.

Mellette van anyánk Szűz Mária,
A lábával rengetgette vala.

A lábával rengetgette vala,
S a szájával mondogatta vala:

/:Aludjál, aludjál, Istennek báránya,
Mert te jöttél világ váltságára!:/

Egek királynéja…

Egek királynéja, menyország csillaga,
Ő a fényes csillag, a szép Szűz Mária.
Utazott Mária sűrű siralmában,
Keresi nyughelyét, sehol se találja.

Bemegyen Mária egy kovács lakásba,
Kérvén ottan szállást csak egy éjszakára.
Hallod-e te kovács, könyörülj meg rajtam,
Adjál nékem szállást, nagyon elfáradtam.

Nem adhatok szállást, mert most vendégem van,
Az én szép szobáim mind elfoglalva van.
Volt a kovácsnak egy vak, kezetlen lánya,
Mondja Máriának, menj az istállóba.

El is ment Mária rongyos istállóba,
Megszülte Szent Fiát, szénán, a jászolban.
Barmok leheltek rá hideg éjszakában,
Mária takarta kisdedét pólyába.

A szép Szűz Mária szent fiának,
Így énekel vala Jézuskának,
Örömmel ringatlak, szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj.
Odament a kovács, gazdag kovács lánya,
Rongyos istállóban Máriát találja.
Mondja a Mária a nyomorék lánynak,
Hajolj le te leány, vedd föl Szent Fiamat.

A csodák csodája, a kovács vak lánya,
Kinyújtá két kezét Mária szavára.
Lehajolt Jézusért, lett szeme világa,
Tündökölt kezében a világ megváltója.

Szentháromság Isten áldja és engedje,
Áldassék örökre az Úrjézus neve.
Áldás és szent béke szálljon nemzetünkre,
Áldás és szent béke szálljon nemzetünkre.